VHS Feldenkrais - Kurse Hiltrup Frühjahr 2017

Flyer: Feldenkrais - Bewusstheit durch Bewegung

Kurse in Hiltrup Frühjahr 2017

Telefon: 0251-492-4321

Kurse in Hiltrup:
Heike Schenke

Bezirksverwaltung Hiltrup, Multifunktionsraum DG

http://www.vhs.muenster.de